GDPR

datum vydání: 23.9. 2019

ARMOR s.r.o. a ochrana osobních údajů

ARMOR s. r.o. (dále jen "ARMOR") neshromažďuje žádné osobní údaje bez vašeho vědomí

1. Zacházení s osobními údaji

ARMOR shromažďuje osobní údaje jako např. jméno, adresu, e-mailovou adresu, telefon , fax, atd. výhradně k účelům, pro které byly poskytnuty tj. např. ke zpracování nabídky, splnění objednávky, dodání prospektů, zasílání newsletteru, žádosti o zaměstnání.

ARMOR prohlašuje, že všechny údaje o zákazníkovi, které získá spolu s jeho objednávkou zboží, jsou shromažďovány, zpracovávány a ukládány pouze pro účely splnění jeho objednávky a pro účely dalšího nabízení obchodu a služeb tomuto zákazníkovi v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. ARMOR tyto údaje používá k tomu, aby mohl připravit nabídku a realizovat dodávku odpovídající přáním zákazníka. Všechny osobní údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití. ARMOR poskytuje tyto údaje dalším subjektům pouze za podmínky, že jejich poskytnutí mu ukládá příslušný právní předpis, nebo za účelem zpracování objednávky. Pokud by zákazník nesouhlasil s dalším zpracováním svých osobních údajů za účelem nabízení obchodu a služeb, je oprávněn svůj nesouhlas kdykoliv ARMORu sdělit prostřednictvím odpovídajícího e-mailu na adresu armor@armor.cz.

2. Technologie

ARMOR používá internetové technologie (např. Cookies, Java-Script) výhradně k tomu, aby byla usnadněna obsluha internetových aplikací. K tomuto účelu využívá ARMOR webovou stránku Google Analytics.

Google Analytics (služba webové analýzy) je používán k vyhodnocení využití webových stránek. Pro tento účel jsou sestavovány reporty tak, aby ARMOR mohl svou internetovou nabídku patřičně přizpůsobit potřebám zákazníka.

Shromážděná data jsou používána jen pro statistické účely, a to v anonymní podobě, přičemž IP adresa je pouze ve zkrácené podobě. Sledování chování na webu konkrétních osob je tedy vyloučené. Google nebude v žádném případě spojovat zkrácené IP adresy s jinými daty. Každý návštěvník webových stránek ARMOR má možnost si ve svém vlastním prohlížeči nastavit blokování všech souborů cookies; v takovém případě však ARMOR nemůže zaručit funkčnost veškerých služeb v takovém rozsahu, v jakém fungují, pokud jsou soubory cookies povoleny.

Používáním webové stránky ARMOR dává návštěvník těchto webových stránek souhlas ke zpracování shromážděných dat výše uvedeným způsobem.

Detailní informace o Google Analytics naleznete na: http://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/
Detailní informace o souborech cookies jsou k dispozici na cookies

3. Bezpečnost

ARMOR používá na ochranu osobních údajů před náhodným nebo nezákonným zničením, ztrátou, porušením, zfalšováním, manipulací, neoprávněným přístupem nebo neoprávněným zveřejněním vhodná technická a organizační bezpečnost zařízení.

4. Odkazy na jiné webové stránky

Odkazy uvedené na webových stránkách ARMOR (tzv. linky) Vás mohou nasměrovat na stránky jiných společností. Za obsah a strategii ochrany osobních údajů těchto stránek však není ARMOR zodpovědný.

5. Další vývoj internetu / strategie ochrany osobních údajů

Další vývoj internetu a informačních technologií má přirozeně vliv na naši strategii ochrany osobních údajů. Pokud by mělo dojít k nějakým změnám, budeme Vás o nich na této stránce zavčas informovat.