Mise

PŘENÁŠÍME AMBICIÓZNÍ TECHNOLOGICKÉ VIZE DO REALITY

Vize

CHCEME SI UDRŽET POZICI SVĚTOVÉHO LÍDRA V OBORU TISKOVÝCH TECHNOLOGIÍ. ZAKLÁDÁME SI NA ZKUŠENOSTECH, KTERÉ JSME SI OSVOJILI BĚHEM STA LET NAŠEHO VÝVOJE.

NAŠI BUDOUCNOST SPOJUJEME TAKÉ S PRINCIPY TRVALE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE A HODNOTAMI SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI (HUMANISMU, INOVACÍ, VĚRNOSTI A PROZÁKAZNICKÉM PŘÍSTUPU).

Závazky

SDÍLÍME VIZI TRVALE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE. INVESTUJEME PROTO DO ZODPOVĚDNÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE, ABYCHOM NAŠLI TECHNOLOGIE, KTERÉ BUDOU SCHOPNÉ USPOKOJOVAT NÁROKY BUDOUCÍCH GENERACÍ.

PROZÁKAZNICKÝ PŘÍSTUP, TEDY POCHOPENÍ A USPOKOJOVÁNÍ POTŘEB ZÁKAZNÍKŮ, TVOŘÍ ZÁKLAD NAŠÍ FIREMNÍ KULTURY. NEUSTÁLE ZDOKONALUJEME KVALITU VSTUPNÍCH MATERIÁLŮ, PRODUKTŮ A SLUŽEB, ABYCHOM USPOKOJILI POTŘEBY SVÝCH ZÁKAZNÍKŮ. HLEDÁME PRO NĚ EKONOMICKY NEJVÝHODNĚJŠÍ ŘEŠENÍ.

VYTVÁŘÍME PEVNÁ A TRVALÁ PARTNERSTVÍ S DODAVATELI, KTEŘÍ SI ZAKLÁDAJÍ NA SHODNÝCH ETICKÝCH HODNOTÁCH JAKO MY: ZAVÁZALI SE CHRÁNIT ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, KONTROLOVAT SVÉ ENERGETICKÉ NÁROKY, IMPLEMENTOVAT STRIKTNÍ DODRŽOVÁNÍ PRACOVNÍHO PRÁVA A HRÁT INTEGRÁLNÍ ROLI VE SPOLEČNOSTI. NA PRACOVIŠTÍCH VYTVÁŘÍME PODMÍNKY PRO KVALITNÍ MEZILIDSKÉ VZTAHY ZALOŽENÉ NA TÝMOVÉM DUCHU, VZÁJEMNÉM RESPEKTU A KONSTRUKTIVNÍCH PŘÍSTUPECH, KTERÉ PŘISPÍVAJÍ K DUŠEVNÍ POHODĚ NAŠICH ZAMĚSTNANCŮ.

V ROCE 2008 JSME SE PŘIPOJILI K INICIATIVĚ SPOJENÝCH NÁRODŮ GLOBAL COMPACT. DODRŽUJEME VŠECH DESET JEJÍCH PRINCIPŮ, POKRÝVAJÍCÍ OBLAST LIDSKÝCH PRÁV, OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍHO PRÁVA, PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ.