Co s použitými plasty? Pálit, skládkovat nebo recyklovat?

17.2. 2020

Podle plánů EU by měla Česká republika recyklovat do roku 2035 65% svého komunálního odpadu. V současné době se však daří druhotně zpracovat jen 38%. Je proto potřeba recyklovat o 70% komunálního odpadu více než nyní.

Největší potenciál k podstatně vyšší recyklaci mají plasty. Podle společnosti EKO-KOM se do žlutých kontejnerů vyhodí zhruba 70 % jednou použitých PET lahví. Z nich je na recyklaci využita zhruba polovina; zbylé lahve i drtivá většina ostatního plastového odpadu končí na skládkách nebo ve spalovnách. Ještě horší je situace u použitých tiskových kazet. Jen zhruba 30 % z nich se daří druhotně využít.

A právě o navýšení podílu recyklace tiskových náplní usiluje program OWA Armor. Po jejich zpětném odběru dojde k jejich vytřídění. Ty, které mohou být znovu použity, jsou renovovány. Ostatní kazety jsou kompletně rozebrány a rozděleny podle typu a materiálů. Z nich pak vznikají nové produkty – například filamenty pro 3D tisk, kancelářské nebo ochranné pracovní pomůcky. Díky programu OWA Armor se v Evropě každým rokem ušetří 1090 tun surovin!

Proti cíli vyšší recyklace plastů směřuje paradoxně připravovaná česká odpadová legislativa. Ministerstvo životního prostředí se v ní snaží vytvořit podmínky pro vyšší spalování odpadních platů. Spalovny, k jejichž výstavbě v současnosti dochází, budou ekonomicky rentabilní pouze v případě, že budou mít co spalovat. A plasty se k tomu díky vysoké výhřevnosti obzvlášť hodí. Jedinou zásadnější změnou, kterou připravovaná vyhláška navrhuje, je drastické navýšení ceny za skládkování – ze stávajících 500 Kč na 1850 Kč za tunu, přičemž provozovatelé spaloven požadují jen zhruba 1500 Kč. Z 11 bodů navrhovaných Českou asociací odpadového hospodářství jako podpora recyklace neobsahuje projednávaná odpadová legislativa ani jeden.

Zpět na AKTUALITY