Miliardy nepotištěných stránek díky pandemii koronaviru SARS-CoV 2

13.4. 2020

Utlumení řady činností a současný přesun práce do roviny práce z domova má přímé dopady na množství realizovaného tis­ku.

Výzkumná společnost Keypoint Intelligence publikovala studii měřící a predikující dopady aktuální pandemie koronaviru COVID-19 na počet vytištěných stránek běžnými kancelářskými tiskárnami v USA. Model přitom předpokládá pouze dvouměsíční průběh pandemie.

Obory, jakými jsou maloobchod, ubytování a stravování a umění a zábava, budou nejvíce postiženy ztrátami pracovních míst. Díky nim dojde v těchto odvětvích k propadu tisku o 12 až 24 miliard stránek.

Další obory budou ovlivněny méně. Jedná se o průmyslovou výrobu, logistiku, likvidaci a nakládání s odpady, stavebnictví, realitní trh, finančnictví a pojišťovnictví, sektor služeb. U nich dojde je ztrátě tisku v rozsahu 15 až 21 miliard výtisků.

Další propad tisku bude způsoben prací z domova. Řada běženého obchodního tisku přejde do digitální podoby. Týká se to zejména vzdělávání, profesních a kariérních služeb, poskytování informací, managementu, výroby, finančnictví a pojišťovnictví, realitního trhu. Celkový propad Keypoint Intelligence z důvodu urychlené digitalizace při práci z domova odhaduje na 24 až 47 miliard stránek.

Celkové dopady při předpokládaném dvouměsíčním omezení jsou v USA odhadovány na pokles o 51 až 105 miliard stánek běžného kancelářského tisku. Je tak odhadován propad v tisku zhruba o 80 miliard stránek, což představuje asi 10 procent z celkového ročního objemu tisku ve Spojených státech amerických, který je 837 miliard stránek.

Zpět na owa-armor